Personální slovník

Víte podle názvu inzerátu o jakou pracovní činnost se jedná?

HR konzultant –  personalista, který se věnuje náboru zaměstanců a činnostem s tím spojeným. Do nich spadá například zadávání inzerátů, preselekce životopisů, telefonický kontakt s vhodnými kandidáty, osobní pohovory, aktualizace databáze uchazečů a administrativa související s náborem.

Brand Manager – má na starost agendu svěřených značek, provádí průzkum trhu v oblasti prodeje sortimentu svěřených značek, navrhuje marketingové akce k podpoře prodeje.

Junior obchodník / bankéř / accountant / manager – tyto pozice jsou vhodné pro absolventy a osoby s praxí 1 rok. Junioři fungují jako asistenti seniorským pracovníkům. Tak zíkávají zkušenosti pro případný postup na místo seniora.

Developer – pozice zahrnuje nákup, financování, povolení a kolaudaci vhodných pozemků, na kterých je následně realizována výstavba nemovitostí a jiných stavebních projektů, které se následně nabízí k prodeji nebo pronájmu. Termín se užívá i v oblasti IT, kde označuje pozice vývojáře.

Outsourcing – přenesení pracovních činností jiné na jiné společnosti / subkontraktorovi, specializovanému na příslušnou činnost. Je to druh dělby práce, činnost ale není zajišťována vlastními zaměstnanci firmy, nýbrž na základě smluvy. Typicky se jedná o aktivity jako je úklid, údržba, doprava nebo správa počítačů (IT). Outsourcing se považuje za obchodní rozhodnutí, které má optimalizovat náklady a k soustředění na hlavní činnosti firmy v zájmu její konkurenceschopnosti.

Merchandising – obor, který se zabývá péčí o zboží, především v maloobchodním prodeji, ale také v prodejnách Cash&Carry, jejímž ekvivalentem jsou v Čechách prodejny Makro. Zahrnuje celou řadu aktivit, které vykonávají výrobci, prodejci a nebo specializované reklamní agentury. Cílem těchto činností je zajistit všeobecnou vizualitu v místech vystavení produktů. Je to tedy forma marketingové podpory produktů, jehož hlavní náplní je zajištění odpovídajícího stavu zásob, vystavení produktů v prodejně a zvýšení atraktivity prodejního místa.

Klientské centrum – zabezpečuje servis klientům, zpracovává jejich požadavky, aktivně nabízí a prodává produkty, pracuje s interními systémy.

Pracovník v oblasti engineering – získává ekonomické, matematické a technické znalostí k návrhu a stavbě konstrukcí, strojů, zařízení, systémů, materiálů a procesů.

Supervisor – dohlíží nad realizací projektů v rámci firmy.

Tester /-ka – týká se většinou oblasti IT. Pracovní náplní je testování aplikací dle požadavků firmy nebo zákazníka, tvorba testovacích scénářů, komunikace s dodavateli SW, školení a podpora uživatelů informačního systému.